مقالات

بررسی موانع کارآفرینی در راستای توسعه کسب و کارها و اقتصاد کشور در فنی حرفه ای
بررسی موانع کارآفرینی در راستای توسعه کسب و کارها و...
  • دوشنبه 5 اسفند 1398
  • تعداد نظرات : 0

بررسی موانع کارآفرینی در راستای توسعه کسب و کارها و اقتصاد کشور در فنی حرفه ای

جزییات بیشتر
analysis of e-service quality
analysis of e-service quality
  • دوشنبه 5 اسفند 1398
  • تعداد نظرات : 0

analysis of e-service quality

جزییات بیشتر
شناسایی موانع عدم استقرار آموزش الکترونیک در فنی حرفه ای شهرستان زاهدان
شناسایی موانع عدم استقرار آموزش الکترونیک در فنی حرفه...
  • دوشنبه 5 اسفند 1398
  • تعداد نظرات : 0

شناسایی موانع عدم استقرار آموزش الکترونیک در فنی حرفه ای شهرستان زاهدان

جزییات بیشتر
ISSUE 29 Fatemeh Rigi 4455
ISSUE 29 Fatemeh Rigi 4455
  • دوشنبه 5 اسفند 1398
  • تعداد نظرات : 0

ISSUE 29 Fatemeh Rigi 4455

جزییات بیشتر