سنجاق سینه سوزن دوزی
سنجاق سینه سوزن دوزی سنجاق سینه سوزن دوزی سوزن دوزی بلوچستان
80,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 167
 • تعداد رای : 0
شال سوزن دوزی مرچ وبکالوک
شال سوزن دوزی مرچ وبکالوک شال سوزن دوزی مرچ وبکالوک مرچ وبکالوک نوعی سوزن دوزی دست دوز مختص قوم بلوچ هستند
170,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 176
 • تعداد رای : 0
شال آیینه دوزی پریوار
شال آیینه دوزی پریوار شال آیینه دوزی پریوار تلفیق ایینه دوزی ودوخت پریوار
280,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 268
 • تعداد رای : 0
شال سوزن دوزی
شال سوزن دوزی شال سوزن دوزی دست دوز دوخت پریوار
280,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 204
 • تعداد رای : 0
تونیک شلوار سوزن دوزی
تونیک شلوار سوزن دوزی تونیک شلوار سوزن دوزی
650,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 573
 • تعداد رای : 0
پیراهن شب
پیراهن شب پیراهن شب خامه دوزی سیستان
3,250,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 500
 • تعداد رای : 0
پیراهن عصر
پیراهن عصر پیراهن عصر
2,200,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 466
 • تعداد رای : 0